Titeren honden en pups

Moet ik mijn hond elk jaar vaccineren?

Titeren wordt ook wel vaccineren op maat genoemd. Want titeren laat de  beschermende antistoffen zien in het bloed van je hond. Hierdoor kan beslist worden of vaccinatie nodig is of niet.

Maak je afspraak

Titeren: Moet ik mijn hond elk jaar vaccineren?

 Als baasje wil je je hond beschermen tegen (dodelijke) infectieuze ziektes. Daarom is het verstandig om je hond te laten vaccineren, en ga je ervan uit dat je dier hierdoor beschermd is.

Helaas is dit niet altijd het geval. Het kan gebeuren dat een enting om wat voor reden niet aanslaat en je hond ondanks de enting toch nog ziek wordt van dit virus.

Ook is het zo dat wanneer een hond nog antistoffen heeft van de vorige vaccinatie , de nieuwe vaccinatie niet altijd zal bijdragen tot meer immuniteit, terwijl het lichaam wel extra en onnodig wordt belast.

Naast positieve effecten, kennen vaccinaties ook bijwerkingen. Sommige van deze bijwerkingen kunnen pas in een later stadium optreden waardoor de link met de vaccinatie niet meer gelegd wordt. Dus voldoende vaccineren om bescherming te geven maar niet ‘overvaccineren’ is de boodschap.

Daarom is titeren zo’n mooi hulpmiddel om de hond op maat te vaccineren.

Wat is titeren nu juist?

Titeren is een methode om beschermende antilichamen (antistoffen) aan te tonen in het bloed van je hond.

Een titerbepaling kan worden uitgevoerd bij ons in de praktijk met de RapidSTATUS™ TiterTest™. Er is maar een kleine hoeveelheid bloed nodig.

Hij heet niet voor niets ‘Rapid’ want binnen de 10 minuten kennen we het resultaat.

 

De titertest

Hiermee kunnen we bepalen of je hond antilichamen heeft tegen de drie belangrijkste infectieziekten. Dit zijn:

  • CPV: parvo
  • CDV: hondenziekte (distemper of ziekte van Carré)
  • CAV: adenovirus dat infectieuze hepatitis kan veroorzaken

Bij een positieve uitslag hoeft er niet gevaccineerd te worden en indien je hond ouder is dan 1 jaar, is de titertest pas na 3 jaar opnieuw nodig om de antistoffen te herevalueren.

Bij 1 of meer negatieve resultaten (en als de hond gezond is) dan wordt er op maat gevaccineerd.

Titeren bij pups

Wanneer de teef antistoffen heeft, zullen de pups deze gedurende de eerste uren na de geboorte via de biest binnenkrijgen. Deze antistoffen zijn tijdelijk en noemen we ‘maternale antistoffen’. Dit ‘ tijdelijk’ is bij elke pup verschillend.

Omdat we niet weten wanneer ze verdwijnen, vaccineren de meeste dierenartsen op 6-9-12 en eventueel 15 weken leeftijd.

Zolang de maternale antistoffen nog aanwezig zijn, bestaat er een grote kans dat de vaccinatie niet aanslaat.
Meer en meer fokkers laten de pups in het nest titeren ipv standaard op 6 weken te enten.

Afhankelijk van de uitslag, zal voor iedere pup afzonderlijk bekeken worden of er al dan niet vaccinatie nodig is.
Het is mogelijk dat een puppy maar 1 x gevaccineerd wordt ipv 3 of 4x.

titertest pups honden

Voorkom onnodige vaccinaties

Door op deze manier te werken, worden niet enkel onnodige vaccinaties voorkomen, maar is er ook veel minder kans op eventuele bijwerkingen die vaccinaties kunnen veroorzaken.

We houden er wel aan om jaarlijks te vaccineren tegen Leptospirose en indien nodig kennelhoest (beiden kunnen niet getiterd worden).

Titeren is ook superinteressant om te doen voor honden waarvan de vaccinatiestatus niet geweten is zoals adoptiehonden, honden uit het buitenland, honden die gevonden werden, honden met een immuunziekte, oudere honden, zieke honden, honden die weinig medicatie verdragen.

Meten is weten: dus als jouw hond nog nooit eerder werd getiterd, hoe weet je dan of hij/zij uberhaupt wel goed beschermd is???

Veelgestelde vragen over titeren

Mijn pup is 12 weken en heeft nu een herhalingsvaccinatie nodig. Kan ik hem/haar eerst titeren?

Jazeker. 3 weken na de laatste enting kan er getiterd worden. Misschien hoeft jouw puppy geen extra enting meer!

Mijn volwassen hond werd 3 maand geleden gevaccineerd. Wanneer kan ik hem/haar titeren?

Hoe vlugger je test, hoe eerder je weet of je hond beschermd is. Een goed beschermde volwassen hond ( ouder dan 1jaar) kan afgetekend worden voor 3 jaar d.w.z. de controletiter hoeft pas opnieuw binnen 3 jaar.

Als ik vaccineer, dan ben ik zeker dat het goed is!

Niets is minder waar. Je creëert een vals gevoel van veiligheid, want niets wijst erop dat je hond beschermd is.

Wat is een ‘controletiter’?

Een controletiter wordt 3 à 4 weken na een vaccinatie uitgevoerd om te controleren of de vaccinatie goed aangeslagen is, dwz of je hond goed beschermd is. Het is belangrijk om deze te doen omdat het soms voor komt dat je hond niet tegen alle 3 de virussen beschermd is.

Kan ik mijn katten titeren?

Dit is een moeilijker item.

Bij katten is er een ‘vaccicheck ‘ die kan testen op Panleucopenie, Calici en Herpes.

Voor Calici en Herpes is er geen goeie correlatie tussen antistoffen en bescherming. Dwz een positieve titertest voor Calici en Herpes geeft geen garantie op bescherming.

Voor Panleukopenie kan het even goed als bij de hond.

Aanvaarden kennels en hondenscholen deze titertest?

De meeste pensions en hondenscholen zijn op de hoogte en zullen dit dan ook aanvaarden.

Mijn dierenarts titert niet, kunnen we enkel daarvoor bij jullie terecht?

Dat kan zeker.

Bellen
Route