Wat is titeren? En is titeren hetzelfde als Vaccicheck?

Een Vaccicheck is een productnaam van een titertest. Een titertest is een manier om in het bloed van je hond te onderzoeken of er voldoende beschermende antistoffen tegen bepaalde virussen aanwezig zijn.

Titeren kan je uitvoeren met de Vaccicheck of Rapid Titertest (andere productnaam).

Waarom titeren we?

We kunnen onze hond beschermen tegen een aantal ziektes door te vaccineren. Normaal gezien is een hond na een vaccinatie voldoende beschermd tegen de ziektes waarvoor hij een inenting kreeg. Jammer genoeg kan het toch gebeuren dat een vaccinatie niet aanslaat, en dat het dier zonder dat je het weet toch niet voldoende beschermd is tegen deze virussen. Door te titeren kan men dit controleren.

Het kan ook zijn dat je hond nog antistoffen heeft in zijn bloed, van een vorige vaccinatie, en dat de nieuwe inenting niet voor meer immuniteit zal zorgen. Een nieuw vaccin zou in dit geval het lichaam van je hond onnodig belasten.

Soms kunnen vaccinaties namelijk bijwerkingen geven op het lichaam, die soms pas later optreden. We willen dus onze hond voldoende beschermen, maar ook niet overbodig gaan vaccineren.

Hoe gaat een titertest in zijn werk?

In onze praktijk gebruiken we de RapidSTATUS™ TiterTest™. Het voordeel ten opzichte van de Vaccicheck is, dat het resultaat al in 10 minuten gekend is, terwijl dit bij de Vaccicheck gemakkelijk meer dan 30 minuten is.

We controleren je hond op antistoffen tegen volgende infectieziektes:

  • CPV: parvo
  • CDV: hondenziekte (distemper of ziekte van Carré)
  • CAV: adenovirus

Om de test uit te voeren hebben we slechts een klein beetje bloed nodig.

We doen een druppel bloed en buffer in ieder vakje, en 10 minuten later kennen we al het resultaat. Daarom is deze test inzetbaar tijdens een consultatie

Als het resultaat positief is, wil dat zeggen dat je hond nog voldoende beschermd is, en indien je hond ouder is dan 1 jaar, dan hoef je pas na 3 jaar terug te keren om opnieuw te titeren.
Een jaarlijkse controle blijft wel aangeraden.

Als je hond bijvoorbeeld voor een bepaald virus niet beschermd is, en voor de andere wel, dan geven we aan gezonde honden een vaccinatie op maat.

We vinden het wel belangrijk om toch jaarlijks te vaccineren tegen Leptospirose en Kennelhoest (als dat nodig is), want voor deze ziektes kan niet getiterd worden.

Titeren van pups

Een pasgeboren nest zal – als de moeder antistoffen heeft – via de moedermelk antistoffen meekrijgen. Deze zijn echter tijdelijk, ze verdwijnen na een tijd. Hoe lang ze aanwezig blijven in het lichaam, is bij elke pup anders.

Daarom worden pups meestal standaard gevaccineerd op 6, 9, 12 en eventueel op 15 weken.

Het is echter zo dat, zolang de moederlijke antistoffen nog aanwezig zijn in het bloed, de vaccinatie mogelijks niet aanslaat. Het is dus veel beter om de pups ter controle te titeren in plaats van op 6 weken al standaard te vaccineren. Zo kan er voor elke pup afzonderlijk gekeken worden of het nodig is om te vaccineren of niet.
Sommige pups krijgen zo maar 1 vaccin.
Een pup die al 1 of 2 vaccinaties gekregen heeft, kan getiterd worden om te kijken of het nodig is om nog een volgend vaccin te krijgen.

Voor welke honden is de Rapid Titertest of Vaccicheck zinvol?

Voor alle honden! Van klein tot groot en van jong tot oud!
Als jouw hond nog niet eerder is getiterd, hoe weet je dan of hij wel goed beschermd is? Meten is weten.

 

Meer informatie?

Bellen
Route